Psychologenpraktijk Amsterdam Zuid
Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding een verwijsbrief van uw huisarts. Een modelverwijsbrief voor uw huisarts kunt hier downloaden.

Ondanks het feit dat ons door alle zorgverzekeraars contracten zijn aangeboden heeft onze praktijk ook dit jaar besloten geen contracten af te sluiten. Wij houden vast aan onze professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht. Voor meer informatie hierover: www.contractvrijepsycholoog.nl

Evenals in voorgaande jaren is er bij contractvrije psychologen sprake van voorfinanciering.

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg tenminste 75% van het marktconforme tarief moet zijn.Tarieven 2022
Met ingang van 1-1-2022 gaat er iets veranderen in de GGZ. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Het tarief per consult van 45 minuten wordt € 120,99.
Vraag altijd bij uw eigen zorgverzekeraar naar de voorwaarden en vergoedingen voor de vrijgevestigde contractvrije GZ psycholoog in de Generalistische basis GGZ.

Tarieven 2023
Het tarief per consult van 45 minuten wordt
€ 126,49.
Bij ons bepaalt iedereen zelf of hij/zij de consulten declareert bij de zorgverzekeraar.